غرب و حضور سیاستمداران محجبه

"ماهینور اوزدمیر" پیامی ویژه برای زنان محجبه دارد. او خطاب به زنان مسلمان می‌گوید: "حجاب، پیمانی میان شما و خداست و هیچ‌کس اجازه ندارد به این مسئله بی‌احترامی کند. بگذارید مردم نظر خود درباره شما را بر اساس اعمالتان شکل دهند، نه این‌که آیا حجاب دارید یا نه."

ماهینور صحبتی خطاب به زنانی که تصور می‌کنند حجاب مانعی برای موفقیت آن‌هاست دارد و این‌گونه می‌گوید: "آیا حیف نیست که رؤیاهای خود را رها کنید به خاطر این‌که فکر می‌کنید اگر حجاب داشته باشید دیگر نمی‌توانید مفید باشید؟ من تا به حال به دلیل حجاب داشتنم در بلژیک مشکلات زیادی داشته‌ام، اما دلیلش این بوده که مردمِ این کشور نمی‌دانند حجاب من نشانه چیست. با این حال، باز هم این‌ها دلیل نمی‌شود که من انگیزه‌ام را از دست بدهم یا حجابم را کنار بگذارم. تا جایی که به من مربوط است، باید عزم و اراده و باور قوی درون خودتان داشته باشید تا بتوانید با افتخار به عنوان یک زن مسلمان و موفق زندگی کنید."