Skip to Content

فرزند باهوش هدیه خداوند

شناسه : 299645928
Loading the player...

فرزند باهوش هدیه خداوند

داشتن فرزند باهوش، مطلوب تمام پدران و مادران است چرا که پر واضح است فرزند باهوش دارای جنبه های مثبت روحی و روانی فراوانی می باشد که در مجموع او را فردی موفق و مهم در جامعه خواهد ساخت
هر کودکی نابغه زاده می شود 
محقق آمریکایی باک مینستر فولر در تایید این اعتقادش که هیچکدام از کودکان هرگز به ظرفیت بالقوه خو دست نمی یابند-زیرا آنها به وسیله بزرگتر ها دست کم گرفته می شوند - می گویید : هر کودکی نابغه زاییده می شود اولین کسی که جلوی رشد کودک را می گیرد، مادری است که طفل خود را در اتاقی ساکت برای استراحت تنها می گذارد. اطفال علیرغم اعتقاد والدین به خواب کمتری نیاز دارند و تحقیقات ثابت می کند که چشمها، گوشها و مغز آنها از متخصصان فعالتر است

بهترین راه برای استفاده از قابلیتها و استعداد کودک زمانی است که بین طفل و یکی از والدین رابطه تنگاتنگی وجود داشته باشد. تحقیق نشان داده است که مادران آگاه، وابستگی های قویتری با اطفال دارند، این رابطه همانند وضعیتی مثل مرغ و تخم مرغ است. اطفال فعالتر، احساسات مادری قوی تری را به وجود می آورند و در مقابل مادرانی با احساسات شدید مادری، اطفال را به دادن پاسخ تشویق می کنند. کیفیت این رابطه حیاتی است زیرا میزان این رابطه، نیروی بالقوه ای جهت رشد عاطفی و فکری کودکان است

اکثر مادران بچه های خود را قبل از سن یکسالگی می زنند یعنی زمانی که اطفال جوانتر از آن هستند که معنی تنبیه را بفهمند.اگر بیشتر زنان بتوانند مشکلات خوب بودن را بپذیرند، کمک موثری به تربیت اطفال می کنند. زمانی که مادر در تربیت فرزند خود کوتاهی کند، احساس گناه بعدی همه چیز را بدتر می کند

در این کتاب می آموزید
1 - قدرت حافظه در کودکان دبستانی 
2- تاثیر شیر مادر در هوش کودک 
3- تاثیر وراثت در هوش و حافظه 
4- روش آزمون و نمره دادن 
5- عفونت های دوران بارداری 
6- مادر و مسئولیت های او 
7- کودکان بسیار باهوش 
8 - کودکان استثنایی