سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۷ مهر ۱۴۰۰

فرستنده های تلویزیونی واف.ام - محتوای نمایش فنی

 

 

فرستنده های تلویزیونی واف.ام

 

این واحد همزمان با تقسیم استان خراسان بزرگ به شمالی ، رضوی و جنوبی و تشکیل صداوسیمای مرکز خراسان شمالی تأسیس گردید . هم اکنون متشکل از مدیریت واحد و 16 نفر نیروی متخصص و کارآزموده شامل 4 نفر نیروی مستقر در شیفت ایستگاه تلویزیونی آخرداغ ، دو نفر نیروی رله بان در مناطق رازوجرگلان و گرمه و جاجرم و 10 نفر نیرو در قالب تیمهای فنی مهندسی که مأموریتهای مربوط به نصب ، راه اندازی ، نگهداری وتعمیر ایستگاههای سطح استان را انجام می دهند .

اهم وظایف محوله این واحد شامل :

  1. دریافت سیگنال ورودی از طریق ماهواره و یا سیگنال رسانی زمینی و تقویت و پخش در نقاط مختلف استان از طریق فرستنده ها و تجهیزات فنی مرتبط .
  2. نصب و راه اندازی فرستنده و تجهیزات فنی در نقاط مختلف استان به جهت تکمیل و توسعه پوشش رادیوتلویزیونی.
  3. نگهداری و تعمیر ایستگاهها و تجهیزات فنی و رفع نقص و اختلالات برنامه های دریافتی در سطح استان .

لازم به توضیح است درحال حاضر پوشش سطح استان ازطریق 255 ایستگاه فعال رادیوتلویزیونی شامل یک ایستگاه پرقدرت، پنج ایستگاه متوسط قدرت و حدود 250 ایستگاه کم قدرت در نقاط مختلف استان پراکنده هستند ؛ تأمین می شود .


 پربیننده های فنی