Skip to Content

فرهنگ قومی و جغرافیایی شهرها و آبادی های خراسان شمالی

شناسه : 193768894
Loading the player...

دانلود

کتاب «فرهنگ قومی و جغرافیایی شهرها و آبادی های خراسان شمالی» اثر پژوهشی و نگارش علی رحمتی پژوهشگر تاریخ و فرهنگ اقوام خراسان شمال است. انتشارات بیژن یورد در سال 1394 این اثر را در 488 صفحه به چا÷ رسانیده است.

این مجموعه شامل مختصات جغرافیایی قریب یک هزار روستا شهر و شهرستان از دیدگاههای تاریخی جغرافیایی و ترکیب قومیتی ساکنان زبانها و لهجه های اهالی می باشد. از امکانات این اثر می توان به موارد زیر اشاره کرد: جستجو نام ایل طایفه تیره ها و قومیتهای مختلف- نام اولین قومیتهای  ساکن منطقه جستجوی نامهای قدیمی اماکن و سکونت گاهها و شهر ها و روستاها- یافتن نامهای خانوادگی مختلف ساکنین هر روستا و شهر.....

مطالبکتاب به صورت الفبایی مرتب شده است تا خواننده به راحتی به مطالب مورد نیاز خود دسترسی پیدا کند و در انتها تصاویر اسناد و مدارک تاریخی مربط به اقوام خراسان آورده شده است.