Skip to Content

فروش پنج میلیارد ریالی کتاب در نهمین نمایشگاه استان

فروش پنج میلیارد ریالی کتاب در نهمین نمایشگاه استان


فروش پنج میلیارد ریالی کتاب در نهمین نمایشگاه استان

فروش پنج میلیارد ریالی کتاب در نهمین نمایشگاه استان

مدیرکلفروش پنج میلیارد ریالی کتاب در نمایشگاه کتاب فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی میزان فروش در نهمین نمایشگاه کتاب امسال را ۵۰۰ میلیون تومان اعلام کرد.

به گزارش اخبار استانهای خبرگزاری صداوسیما ،  آقای فرخنده افزود:  مردم در نمایشگاه کتاب امسال ۳۵۰ میلیون تومان به صورت بن الکترونیکی و ۱۵۰ میلیون تومان به صورت آزاد و نقدی کتاب خریداری کردند.

وی میزان فروش نمایشگاه پارسال را 280 میلیون تومان اعلام کرد و گفت: امسال همچنین بیش از ۶۰ هزار نفر از نمایشگاه کتاب استان دیدن کردند. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی افزود : بر اساس نظرسنجی، این نمایشگاه از نظر فضا و امکان دسترسی برای مردم مطلوب بود.

همچنین مناسب بودن فضا و زیربنای زیاد سبب شد تا ناشران بیشتری در نمایشگاه امسال شرکت کنند.

آقای فرخنده افزود: بیشترین کتاب های مورد استقبال مردم در حوزه کودک و نوجوان و کمک آموزشی و کتاب های عمومی بود.

منبع : واحد مرکزی خبر