سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۷ مهر ۱۴۰۰

فرکانسهای پخش صدا به تفکیک شهرهای استان - نمایش محتوای صدا

 

 

فرکانسهای پخش صدا به تفکیک شهرهای استان

کانال های پخش رادیوییAM   و FM  شبکه های سراسری به تفکیک شهر های استان

راز

فاروج

گرمه

جاجرم

اسفراین

شیروان

آشخانه

بجنورد

 

105

95

94

94

100

94

94

94

فرکانس

(MHZ)

استانی

FM

873

873

873

873

873

873

873

873

فرکانس

(KHZ)

استانی

AM

101

101

101

101

101

100

100

100

فرکانس

(MHZ)

قرآن FM

89

89

89

89

89

88

88

88

فرکانس

(MHZ)

جوان

FM

107

107

106

106

106

106

106

106

فرکانس

(MHZ)

فرهنگ

FM

-

-

88

88

88

-

90

90

فرکانس

(MHZ)

ایران

FM

1134

1134

1134

1134

1134

1134

1134

1134

فرکانس

(KHZ)

ایران

AM

93

93

92

92

92

-

92

92

فرکانس

(MHZ)

ورزش

FM

-

105

104

104

104

104

104

104

فرکانس

(MHZ)

پیام

FM

97

97

96

96

96

96

96

96

فرکانس

(MHZ)

معارف

FM