فرصت

این برنامه به موضوع مبارزه با مواد مخدر در استان می پردازد .

Loading the player...
سال تولید: 1396
عوامل تولید:

تهیه کننده : محسن سرداریان

مجری : محمد ولیزاده

گزارشگر : محمد یزدانی

تدوین : حسین بهادری