Skip to Content

فعالیت 370 تعزیه خوان در خراسان شمالی

فعالیت 370 تعزیه خوان در خراسان شمالی


ز 370 تعزیه خوان دارای کارت فعالیت در خراسان شمالی، 16 نفر بیمه هنرمندان هستند

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان شمالی سرپرست معاونت امور هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد خراسان شمالی گفت: 370 تعزیه خوان دارای کارت فعالیت با هدف ترویج قیام حسینی، در خراسان شمالی فعالیت دارندابوالحسن حیدری افزود: 16 تعزیه خوان بیمه هستند و بیمه تعدادی از این هنرمندان نیز در حال اقدام است. وی گفت: انجمن تعزیه خوانی چهارسال پیش در شیروان فعالیت خود را آغاز کرد و تاکنون چند آیین سوگواری استانی و شهرستانی برگزار شد. ثبت تعزیه کردها و ترک های خراسان شمالی، ثبت آئین علم گردانی و نخل گردانی و نمایشگاه هنرهای آئینی در عاشورا، تاکنون در این استان انجام شده است.

منبع: خبرگزاری صداوسیما

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.