سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

قالی بافی و نخریسی - نمایش محتوای موسیقی

 

 

قالی بافی و نخریسی

 

 

 

فرش و پشتی تركمن هنر دست زنان تركمن استان است كه در منطقه جرگلان در شمال بجنورد و نیز شهرستان مانه وسملقان رواج دارد و مانند سایر دستبافه ها با نقوش زیبا و خاص خود چشم هر بینده ای را خیره می كند.

طرح فرش های تركمن از لحاظ شكل هندسی و شكستگی خطوط ایلی، خاص مردم كوچ نشین است كه به صورت ذهنی بافته می شود. "تركمن یموتی، شانه ای، غزال گز، آغال، چهارقاب و قاشقی" طرح های فرعی این نقوش را تشكیل می دهند. پشتی تركمن بیشتر شبیه قالیچه است كه در آن از چهار رنگ قزل، قره، طلایی و آق استفاده می شود و نقوش را "گلچه" و "قره نقش" می خوانند این زنان  کار نخریسی و رنگ امیزی نخها را خود شان  انجام می دهند