قبله اول

ویژه برنامه روز قدس ؛ پخش راهپیمایی روز قدس در استان .

Loading the player...
سال تولید: 1396
عوامل تولید:

تهیه کننده : رسول فرح بخش ؛ تدوینگر: ابراهیمی 

تصویربرداران : حامد محمد زاده، علی گریوانی ،محمد اسپیگی، علی حسن نیا، کیانپور ، سبحانی،  اسماعیلی