قبول باشه از صدای اترک

با اجرای این برنامه به شکل زنده  با بهره گیری از آیتمهای مانند رمضان در اقوام مختلف استان؛ نمایش؛معرفی خیرین استان؛ بهداشت تغذیه در افطار(آرشیوی) ؛ کارشناس مذهبی؛ گزارش مردمی ؛ آیتم سفره های آسمانی ترویج افطاری ساده، روزه اولیها ؛ آیتم اشعار شاعران متناسب با موضوع روز ؛ سخنان بزرگان مرتبط با موضوع روز سعی میشود فضایی با نشاط معنوی همراه با مطالب مفید  و معنوی منتقل شود.

هدف  برنامه: ارتقاء آگاهیهای دینی ، ایجاد نشاط معنوی و آموزش مناسک دینی

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: خانم تیمورزاده

گویندگان: جواد اسکندری، مهشید عفتی

تاریخ تولید: 1397