Skip to Content

قصه گویی کرمانجی

شناسه : 245242621
Loading the player...

در این ویدئو یک قصه قدیمی کوتاه به زبان کرمانجی برای بچه ها گفته شده است.