جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

قطعه بدون کلام آرزو - نمایش محتوای موسیقی

 

 

قطعه بدون کلام آرزو

موضوع عاطفی تنظیم و آهنگسازی ، محمدرضا شبانی ساختار ارکسترال مدت 43/4 دقیقه سراسری