Skip to Content

قهرمانی بهادری در مسابقات تکواندوی کارگران کشور

قهرمانی بهادری در مسابقات تکواندوی کارگران کشور

قهرمانی بهادری در مسابقات تکواندوی کارگران کشور

بهادری تکواندوکار خراسان شمالی در وزن منهای 68کیلوگرم پیکارهای قهرمانی کارگران کشور، عنوان نخست را کسب کرد. مسابقات قهرمانی تکواندوی کارگران کشور دیروز در مبارکه اصفهان پایان یافت. 200 ورزشکار از  26 استان کشور از جمله دو ورزشکار خراسان شمالی در این رقابت ها شرکت کردند. افراد منتخب به تیم ملی کارگران کشور دعوت شدند.

منبع : واحد مرکزی خبر