Skip to Content

لباس چوخه

شناسه : 341292982
Loading the player...

 

 

چوخه را نوعی تن پوش پشمی معنی نموده اند . چوخه بافی از صنایع دستی خراسان به ویژه خراسان

شمالی است که البته در چند دهه اخیر از رونق کمتری برخوردار بوده است. چوخه به عنوان جلیقه، لباس

کشتی)پالتوی چوخ(، پا تابه ، کت و شلوار و ... بکار می رود و به علت نوع آب و هوای سرد و شرایط اقلیمی،

مردان چوخه را به عنوان البسه در زمستان استفاده می کنند.این لباس را به عنوان یک قانون در هنگام مبارزه

کشتی به تن می کردند و به این ترتیب نام این مبارزه به کشتی با چوخه شهرت یافت. مهمترین علت پوشیدن این

لباس استحکام آن است به طوریکه که در مبارزه کشتی هیچ پارچه ای مانند چوخه دوام نمی آورد.

در مورد چوخه باید گفت به عنوان جلیقه، لباس کشتی )پالتوی چوخ(، پاتابه و کت و شلوار به کار

می رود، اما معمولا جوانان و پهلوانان ایل که عموما ورزشکار و سختکوش بوده اند سفارش پالتوی چوخ را

می دادند و این لباس را به عنوان یک قانون در هنگام مبارزه کشتی به تن می کردند و از اینجا بود که نام این

مبارزه به کشتی با چوخه شهرت یافت.

مهم ترین علت پوشیدن این لباس، استحکام آن است، به طوری که در مبارزه کشتی هیچ پارچه ای مانند

چوخه دوام نمی آورد.