سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

مثل خودش - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

مثل خودش

روایت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی از هم رزم شهیدش

به عنوان پاسدار نمونه لشگر انتخاب شده بود

وقتی می امد هدیه اش را بگیرد ، به سختی قدم بر می داشت ، با چشم های خیس و گریان نگاهم کرد و گفت :«من پاسدار نمونه نیستم؛ حاجی به من ظلم کردی »

احساس کردم با تمام وجود به زمین فرو رفت ؛ هیج وقت شرمندگی آن لحظه را در عمرم فراموش نمیکنم