مجید حمزانلویی

مجید حمزانلویی متولد یک شهریور 1351 در شهرستان بجنورد و دارای مدرک فوق دیپلم نمایش و معماری است.

بخشی از سوابق اجرایی مجید حمزانلویی(نویسنده،کارگردان،بازیگر)

نویسندگی ، کارگردانی ، بازیگری ، تهیه کنندگی بیش از 200 نمایش رادیویی و پخش از شبکه رادیویی خراسان شمالی از 1384 تاکنون

پخش دهها نمایش از رادیو فرهنگ ، رادیو ملی

پخش دهها نمایش از رادیو نمایش ، رادیو ملی

بازیگری در سریال رادیویی ( دا ) به کارگردانی جواد پیشگر ، پخش از تمامی شبکه های رادیویی ایران

نویسندگی ، کارگردانی ، بازیگری و تهیه کنندگی نمایش عروس باران و کسب مقام نمایش برتر از جشنواره ملی نماز و نیایش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سال 1386

نویسندگی ، کارگردانی ، بازیگری و تهیه کنندگی نمایش سریال سردار فیروزه ، کسب مقام های نویسندگی و کارگردانی از جشنواره شانزدهم مراکز صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سال 1386

نویسندگی ، کارگردانی ، بازیگری و تهیه کنندگی نمایش گرایلی و کسب مقام های نویسندگی و بازیگری از جشنواره هفدهم مراکز صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سال 1388

نویسندگی ، کارگردانی ، بازیگری و تهیه کنندگی نمایش خط اشک و کسب مقام سوم از اولین جشنواره محیط زیست کشور سال 1389

نویسندگی ، کارگردانی ، بازیگری و تهیه کنندگی نمایش آخرین طرقه و شرکت در جشنواره بین المللی 2011 ABU ( کشورهای آسیا و حوزه اقیانوس آرام ) سال 1390

نویسندگی ، کارگردانی ، بازیگری و تهیه کنندگی نمایش گرایلی و آخرین طرقه کسب مقام تهیه کننده منتخب از جشنواره پرنیان ( جشنواره ملی نمایش های رادیویی ) از جمهوری اسلامی ایران سال 1391

نویسندگی ، کارگردانی ، بازیگری و تهیه کنندگی نمایش ریحان شرکت در بخش رادیو تئاتر از جشنواره رادیو تئاتر فجر سال 1392

نویسندگی ، کارگردانی ، بازیگری و تهیه کنندگی نمایش مرگ گلوله شرکت در جشنواره بین المللی نوا ، رومانی به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران سال 1392

نویسندگی ، کارگردانی ، بازیگری و تهیه کنندگی نمایش ببخشید مرغ من نمیدونه مرز یعنی چی ؟ شرکت در جشنواره بین المللی             URTI فرانسه به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران سال 1392

نویسندگی ، کارگردانی ، بازیگری و تهیه کنندگی نمایش مرگ گلوله شرکت در جشنواره بین المللی 2013ABU به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران سال 1392

نویسندگی ، کارگردانی ، بازیگری و تهیه کنندگی نمایش موژان شرکت در جشنواره بین المللی 2014 ABU به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران سال 1393

نویسندگی ، کارگردانی ، بازیگری و تهیه کنندگی نمایش همزبانی شرکت در جشنواره بین المللی URTI فرانسه به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران سال 1394