محرم و ترکمن ها

محرم و ترکمن ها


 

 

" عاشر آیی" نام محرم در بین ترکمن هاست که از رقم ده در زبان عربی آمده و اشاره ای به دهم محرم دارد، روزی که در تفکر ترکمنی، یادبود وقوع چنین رخداد مهم است

عاشر آیی" نام محرم در بین ترکمن هاست که از رقم ده در زبان عربی آمده و اشاره ای به دهم محرم دارد، روزی که در تفکر ترکمنی، یادبود وقوع چنین رخداد مهم است، چه از نظر ترکمن ها در این روز است که شهادت امام حسین (ع)، قبول توبه حضرت آدم و داوود از سمت خداوند، داخل شدن حضرت ادریس و عیسی به بهشت، قرار گرفتن کشتی نوح بر کوه جودی، به دنیا آمدن حضرت ابراهیم، نجات حضرت ابراهیم از آتش نمرود، نجات حضرت موسی از دریا و هلاک دشمنانش، نجات حضرت یونس از شکم ماهی و بازگرداندن ملک سلیمان رخ می دهد.

عاشورقلی، عاشورمحمد، عاشوربای و نیز عاشوربی بی، عاشورسلطان و عاشورتاج از جمله اسامی ترکمنی هستند که برای کودکان ترکمنی متولد شده در ماه عاشورا(محرمانتخاب می شوند. همین مسئله وارد کردن نشانه هایی از ماه محرم در نظام  نامگذاری کودکان،خود گویای اهمیت این ماه در فرهنگ ترکمنی است.

حسن " و " حسین " از نام هایی است که در ترکمن صحرا نیز محبوب است و در نامگذاری اولاد ذکور کاربرد بیشتری دارد. وبرادران دوقلو نیز بنامهای حسن و حسین زیاد نامگذاری شده اند.

چند نمونه نامهای معتبر ترکمنی به همین مناسبت:

شهر و ناحیه بندری ترکمنستان در ساحل دریای خزر بنام "حسن قلی‌"

شخصیت معروف هنری ترکمنستان: "عاشور محمد داوودف"

ترکمنهای ایران که جزء اهل تسنن هستند ، با تمام قدرت بر سینه دل می کوبند و در سوگ امام حسین (ع) و یارانش خاطری محزون دارند و مراسم ویژه ای به این منظور و جهت بزرگداشت نام امام حسین (ع) و یارانش برگزار می کنند.

از جمله این مراسم می توان به روزه گرفتن، صدقه و نذری دادن و هدیه ثواب آن به روح کشته شدگان کربلا اشاره کرد.

همچنین در این دو روز از برپایی مجالس و مناسبتهای شادی و عروسی پرهیز می کنند.

 

 

 

 

 

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.