سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۴ مهر ۱۴۰۰

محوریابی بیانات رهبر انقلاب به مناسبت روز قدس - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

محوریابی بیانات رهبر انقلاب به مناسبت روز قدس

محوریابی بیانات رهبر انقلاب به مناسبت  روز قدس


* تاکید بر مساله فلسطین به عنوان اصلی ترین مساله جهان اسلام
* برجسته سازی اقدامات اروپائیان در کمک به یهودیان (صهیونیست ها) در ایجاد رژیم جعلی صهیونیستی
* تاکید بر مبارزه با رژیم صهیونیستی به عنوان مبارزه با تروریسم جهانی
* بازنمایی مقدمات راه اندازی دولت نامشروع صهیونیستی از سالها قبل از تشکیل این رژیم توسط دولت های غربی واستکباری با رخنه در حکومت های اسلامی
* برجسته سازی نقش دولت انگلیس در حمایت از صهیونیست ها و همچنین به رسمیت شناختن این رژیم از سوی حکومت شوروی به عنوان یک سناریو در ایجاد پایگاه تروریستی در منطقه
* برجسته سازی آشفتگی های سیاسی واجتماعی در جوامع غربی و در مقابل رشد گروه های مقاومت در منطقه و رشد استقلال طلبی در دولت های منطقه به عنوان نویدی بر زوال ونابودی رژیم منحوس صهیونیستی
*تاکید بر هم افزایی حکومت های اسلامی بر محوریت ازاد سازی قدس اشغالی به عنوان کابوس اصلی رژیم صهیونیستی
* برجسته سازی عدم تاثیر طرح سازش برخی کشورهای عربی با رژیم جعلی صهیونیستی در نجات این رژیم از نابودی

*برجسته سازی ابعاد پیشرفت گروه های مقاومت منطقه در زمینه نظامی به عنوان مصداقی بر زنده وجاری بوده مقاومت در راه آرمان آزادی قدس شریف
*تاکید بر وظیفه تمامی کشورهای اسلامی برای آزادی قدس با محوریت ملت فلسطین به عنوان راس اصلی مقابله با رژیم صهیونیستی
* برجسته سازی نقش وحدت داخلی در بین گروه های مقاومت فلسطین وعدم اعتماد به وعده های دشمنان
* تاکید بر راهبرد به هم پیوستگی در بین گروه های مقاومت فلسطینی چه در اردوگاه های مناطق اشغالی و چه در نوار غزه
* بازنمایی تجربه های شکست رژیم صهیونیستی به عنوان مصادیق بارز افول قدرت نظامی وسیاسی این رژیم
*واکاوی ابعاد تلاش رژیم صهیونیستی با کمک آمریکا برای ارتباط با دولت های عربی به عنوان دلیلی آشکار بر هراس دولت های صهیونیستی در نابودی خود
*تاکید بر عدم بهره برداری دولت های سازشکار با رژیم صهیونیستی و بروز دخالت های این رژیم جعلی در دولت های آنان
* بازنمایی قدرت نظامی گروه های مقاومت و خودآگاهی جوانان مسلمان در مناطق مختلف جهان به طور خاص مناطق فلسطینی به عنوان نشانه های اصلی پیروزی حتمی فلسطینیان بر رژیم جعلی صهیونیسیتی