Skip to Content

مراجعه روزانه بیش از 8 نفر به بخش سوختگی بیمارستان امام علی (ع) بجنورد

شناسه : 339423631

مراجعه روزانه بیش از 8 نفر به بخش سوختگی بیمارستان امام علی (ع) بجنورد

مراجعه روزانه بیش از 8 نفر به بخش سوختگی بیمارستان امام علی (ع) بجنورد

مسئول بخش سوختگی این بیمارستان امام علی(ع) بجنورد از مراجعه هشت تا 13 بیمار در طول روز به این بخش خبر داد.

به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان ریحانی گفت: در حال حاضر هفت نیروی پرستار، دو پزشک جراح برای ویزیت بیماران بستری و یک پزشک عمومی برای ویزیت بیماران مراجعه کننده در این بخش فعالیت می‌کنند.

ریحانی با اشاره به اینکه بیماران با سطوح سوختگی متفاوت در این بخش بستری می‌شوند، ابراز امیدواری کرد تا در آینده نزدیک بخش پیوند پوست نیز در این محل راه اندازی شود.

منبع : ايسنا