مراسم علفه

 

مردم خراسان شمالي یک روز قبل از سال تحویل عید به منزل کسانی که عزیزانشان را از دست داده اند می روند و فاتحه می خوانند و حتی نزدیکان متوفی سبزه و سمنو هم برای خانواده های وابسته می برند، خوشبختانه در بسياري از نقاط اين استان، خصوصا در روستاها، این مراسم هنوز هم تقريبا با همان قوت سابق در روز ماقبل عید انجام می شود