Skip to Content

مرثیه عشق

مرثیه عشق

مرثیه عشق عنوان برنامه ایست که در ایام محرم از رادیو اترک پخش میشود. حضور کارشناس مذهبی در استودیو متناسب با موضوع برنامه، بخش های گزارش از عزاداری های مردم  و از روستا، آنونس ، پیرغلامان حسینی، برش های فیلم و سخن بزرگان، عبرت های عاشورا مداحی  و روز شمار محرم از بخش های این برنامه است.