مرثیه عشق

مرثیه عشق عنوان برنامه ای است که در دهه اول ایام محرم از رادیو اترک پخش خواهد شد.  این برنامه با بهری گیری از حضور کارشناسان و قطعات صوتی متناسب با ایام برنامه و همچنین معرفی هیئات فعال و انقلابی استان خراسان شمالی در شهر و روستا ضمن معرفی آداب و رسوم مردم خراسان شمالی در این ایام، به تببین اهداف قیام عاشورا می پردازد.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده:امین عربشاهی
 

تاریخ تولید: 1397