مردم و مسئولان


برنامه مردم و مسئولان دوشنبه ها از ساعت 13 به مدت 60 دقیقه از صدای اترک به صورت زده پخش می شود

این برنامه هرهفته از یک از مسئولان استان دعوت میکند تا به بررسی عملکرد و کارهایی که مربوط به آن حوزه می شود را پاسخگو باشند . مردم استان هم تلفنی به صورت زنده سوالها و مشکلاتشان را از آن مسئول مربوطه می پرسند .

این یک برنامه ای است که در همه حوزه های سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی را شامل می شود که آیتم های آن گزارش مردمی ، تلفن ، کارشناس ، موسیقی بی کلام می باشد .

 

 

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : علی اکبر رضوانی           گوینده : جواد اسکندری                 گزارشگر : یاسر ولیزاده

تاریخ تولید: 94/1/15