مردم و مسئولان

این برنامه به بررسی عملکرد دستگاه های اجرایی استان با دعوت از مسئولین مربوطه می پردازد. مخاطبان می توانند با مطرح کردن سؤال در مورد مشکلات و خواسته هایشان،پاسخ و راهکارآن را از مهمان برنامه بشنوند.

این برنامه گفتگو محور است و مسئولین به بیان فعالیت های انجام شده،در حال انجام و برنامه ریزی در آینده برای ارائه بهتر خدمات به مردم سخن می گویند.پخش تلفن های مردمی،گزارش،موسیقی و ... در این برنامه گنجانده شده است.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کنندگی«مردم و مسئولان» را علی اکبر رضوانی بر عهده دارد و جواد اسکندری گوینده وکبری محمدی نیز گزارشگر این برنامه هستند.  

تاریخ تولید: 1396