Skip to Content

مسابقات کشتی قهرمانی استان با درخشش تیم بجنورد پایان یافت

مسابقات کشتی قهرمانی استان با درخشش تیم بجنورد پایان یافت

مسابقات کشتی قهرمانی استان با درخشش تیم بجنورد پایان یافت

 در پایان مسابقات کشتی آزاد و فرنگی  قهرمانی استان نفرات اول 8 وزن بدین شرح اعلام شد :  احسان مهرانی پور / احمد نجمی / حسین جهانی و مسعود وزیری هر چهار نفر از بجنورد  / جواد اسکندر زاده / جواد خوشقامتو  دانیال قاسمی هرسه از شیروان و  محمد مرگن از گرمه در کشتی آزاد عنوان اول را بدست آوردند و در کشتی فرنگی هم مسعود خادمی راد / هادی لنگر مراد / رضا رحمانی / وحید روحی / فریید محمدی  / محمد محمدی و بهنام باقچقی از بجنورد و مهران امان زاده از شیروان با شکست حریفان خود اول شدند /

در نتایج تیمی کشتی آزاد هم به ترتیب بجنورد / شیروان و گرمه اول تا سوم شدند و در کشتی فرنگی هم بجنورد / اسفراین و شیروان عناوین تا سوم را از آن خود کردند /

این مسابقات امروز  در دو رشته فرنگی و آزاد با حضور 80 کشتی گیر از هشت شهرستان استان در خانه کشتی بجنورد برگزار شد .

منبع : ایسنا