سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

مسابقه بزرگ قرانی - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقه بزرگ قرانی

مسابقه بزرگ قرانی


مسابقه بزرگ قرآنی ویژه ماه مبارک رمضان

هر روز یک سوال با جوایز ارزشمند .

در این مسابقه  ،روزانه یک سوال و در مجموع 30 سوال از قرآن کریم در طول ماه مبارک رمضان و در موضوعات سبک زندگی ، خانواده و اعجازعلمی قرآن مطرح خواهد شد و در پایان ماه مبارک رمضان ازبین شرکت کنندگانی که به حداقل 25 سوال پاسخ صحیح داده باشند ، صدو چهارده نفر انتخاب و طی مراسمی هدایای نفیسی به آنها اهداءخواهد شد.

سوالات مسابقه :

 

1- کدام آیة قرآن ، ماه مبارک رمضان  را ، ماه نزول قرآن ذکر کرده است؟

الف : سوره دخان آیه 3

ب: سوره قدرآیة 1

ج: سوره بقره آیة 185

د: سوره ابراهیم آیة 1

2- براساس آیات  شریفه36 تا 38 سوره مبارکه "  نور " پاداش کسانیکه با شنیدن صدای اذان تجارت را  رها کرده و به سراغ نماز می روند چیست؟

الف : سود وروزی بی حساب

ب: غفران الهی

ج: بخشش گناهان

د : افزایش ایمان

3 – اعجاز علمی قرآن کریم در کدام یک از آیات ذیل ، اصول علمی گسترش زمین ، زوجیت عمومی  و حرکت خورشید را بیان می کند ؟

الف : آیة 147 سوره اعراف

ب :  آیة 14 سوره مومنون

ج  : آیه 3 سوره رعد

د :  آیه 62 سوره مومنون

4- آیة 19 سوره " نور "  به چه چیزی اشاره دارد؟

الف : غیبت و دروغگویی                                                ب : اشاعه فحشا و ترویج آن در جامعه

ج: عذاب دردناک دردنیا و آخرت برای مروجین فحشا             د : موارد  ب و ج

5-  کدام گزینه در مورد امر به معروف و نهی از منکر می باشد ؟

الف : آیة  104 سوره آل عمران

ب : آیة   103  سوره آل عمران

ج  :  آیة  110 سوره آل عمران

د :  الف و ج

6- کدام آیة شریفه قرآن کریم ، تأکید و سفارش خاص برازدواج و وعده کمک الهی برای این امر داده شده است؟

الف: آیة 13 سوره حجرات

ب:  آیة 32 سوره نور

ج : آیة 9 سوره حجرات

د: آیة 207 سوره بقره

 

7- با توجه به آیات شریفة  یک و دو  سوره مبارکة " انبیاء " چه چیزی موجب روی گردانی مردمان از یاد قیامت و موعظه های  الهی می شود؟

الف: نادانی و جهالت

ب: غفلت  دلها و سرگرم شدن به دنیا

ج : ناسپاسی و کفران نعمت

د: هیچکدام

8- در آیة شریفه 87 سوره " یوسف "  طبق بیان حضرت یعقوب(ع) چه کسانی از رحمت خداوند مایوس می شوند؟

الف: فقط گناهکاران از رحمت خداوند مأیوس می شوند

ب: فقط کسانیکه دعایشان مستجاب نشده مأیوس می شوند

ج: هیچ کس از رحمت خداوند مأیوس نمی شود

د: هیچ کس از رحمت خداوند مأیوس نمی شوند فقط گروه کافران مایوس می شوند

9- با توجه به آیات شریفة 98 تا 100  سوره مبارکه  " نحل  "   شیطان  بر چه کسانی تسلط ندارد؟

الف: آنانکه همواره قرآن تلاوت می کنند

ب: آنانکه ایمان آورده و نماز بپا می دارند

ج : آنانکه بخدا ایمان آورده و بر پروردگارشان توکل می کنند

د: آنانکه بخدا ایمان آورده و او را دوست دارند

10-  ملاک سنجش و برتری انسانها از یکدیگر در کدام آیه و سوره قرآن کریم ذکر شده است؟

الف: آیة 13 سوره حجرات

ب: آیة 7 سوره بقره

ج: آیة 11 سوره انسان

د: آیة 21 سوره اسراء

 

11- براساس آیات شریفة 8 تا 10 سوره مبارکه " مومنون "  خداوند متعال چه کسانی را وارثان  بهشت می داند؟

الف: آنانکه به عهد و پیمان خود کاملا  وفا می کنند و بر نمازشان محافظت می کنند

ب : آنانکه بر پدر و مادر خود نیکی می کنند

ج :آنانکه صله رحم انجام می دهند

د:  موارد الف و ج

12- مطابق آیة شریفه 21 سوره مبارکة " غافر"   ، علت نابودی  و هلاکت پیشینیان  که بسیار قوی تر و آثار وجودشان در روی زمین بیشتر بود ، چه بوده است؟

الف: بدلیل نافرمانی از اطاعت خداوند

ب: بدلیل کیفر گناهانشان

ج: بدلیل پیروی از شیطان و داشتن کبر و غرور

د: بدلیل نداشتن تقوی و پرهیزگاری

 

13- در آیة شریفه  90  سوره مبارکة  " یوسف "   علت موفقیت و پیروزی حضرت یوسف (ع) چه چیزی بیان شده است ؟

الف :  دانش و تدبر در امور

ب :  زیبایی

ج :   تقوا ، صبر و استقامت

د :   هیچکدام

14 –  خداوند متعال ، درآیة شریفه  88 سوره مبارکة  " اسراء "  چه مسئله ای را پیشگویی کرده است ؟

الف :  خبر از فتح مکه و پیروزی بر دشمن

ب :  خبر از بین رفتن ارزشها دربین مردم آخر الزمان

ج :   خبر از وقوع قیامت

د :   خبر از عجز بشر در آوردن کتابی مثل قرآن

15 – پیام اولین آیة،  سورة  مبارکه " انفال " کدام گزینه است ؟

الف :  صلح و صفا و زندگی مسالمت آمیز در کنارهم

ب :  انفاق کردن در راه خدا

ج  :   انفال مخصوص فقراست

د  : صرف انفال در کارهای عام المنفعه

16 – کدام یک از موارد زیر با در نظر گرفتن آیة شریفه 153 سورة   مبارکه " انعام " صحیح است ؟

الف :  پیروی کردن از راه راست

ب  :  تبعیت نکردن از راههای دیگر

ج  :   تفرقه و پریشانی موجب تبعیت از راه غیر خدایی است

د  :   همه موارد

17 –  با توجه به آیة شریفه 9  سورة  مبارکه " حجرات " کدام گزینه صحصح است ؟

الف :  دوری از درگیری و اختلاف میان مؤمنان با یکدیگر

ب  : مسلمانان در برابر یکدیگر مسئولند و بی توجهی به در گیریها  میان آنها درست و پذیرفته نیست

ج  :  برقراری صلح و عدالت میان مومنان

د  :   همه موارد

18 – مطابق آیه 3 سوره مبارکه " قدر"  منظور از « لیله القدر خیر من الف شهر » چیست ؟

الف : شب قدر ازهزار شب بهتر و بالاتر است

ب: شب قدر از هزار ماه بالاتر و بهتر است

ج : شب قدر ، شب دعا و نیایش است

د : هر سه مورد

19–  بر اساس آیات شریفه 15 الی 18 سورة  مبارکه " تغابن " کدام گزینه مورد تاکید  است ؟

الف :  اموال و فرزندان شما اسباب فتنه و امتحان شما هستند

ب  : انفاق اموال به فقرا برای خودتای خیر است

ج  :  قرض دادن به دیگران قرض  نیکو به خداوند  است

د  :   همه موارد

20 – کدامیک از گزینه های زیر، به ولایت امیر المومنین حضرت علی (ع ) اشاره دارد ؟

الف : آیه 21 سوره لقمان

ب : آیه 21 سوره فتح

ج : آیه 55 سوره مائده

د : آیه 6  سوره نجم

21 –  کدام آيه سوره  " نحل "  اشاره به اين نکته دارد که در رسيدن به مقامات معنوي هيچ تفاوتي بين زن و مرد وجود ندارد ؟

الف : آیة  97  سوره نحل

ب  :   آیة 91 سوره  نحل

ج  :   آیة  95 سوره نحل

د  :    آیة 90 سوره نحل

22 – کدامیک از گزینه های زیر، از مهمترین حوادث شب قدر می باشد ؟

الف : توبه از گناه و معصیت

ب : نزول قرآن کریم

ج : دعاء و استغاثه

د : گریه و زاری

23- طبق کدام  آیه و سوره قرآن کریم ، دین پسندیده و برتر نزد خداوند متعال، آئین اسلام است؟

الف: آیة 81 سوره بقره

ب: آیة 18 سوره بقره

ج: آیة 19 سوره آل عمران

د: آیة 91 سوره آل عمران

24- مطابق آیة شریفه  6 سورة  " یونس "  آنچه که خداوند در خلقت آسمانها و زمین و در رفت و آمد شب و روز ،  برای اهل تقوی متذکر و یادآوری می کند  چیست ؟

الف: یادآوری قیامت و مرگ

ب: متذکر کردن نشانه های قدرت خداوند

ج: زنده شدن بعد از مرگ

د:  هیچکدام

25 -  کدام آیه در قرآن به آیة « لیلة المبیت »  نام گرفته است ؟

آیة 3 سوره قدر  ( بعلت اهمیت نزول قرآن در شب قدر )  الف :

ب  : آیة 255 الی 257سوره بقره  ( بدلیل وجود آیه الکرسی )

ج  :  آیة 288 سوره بقره  (  بعلت بزرگترین آیه قرآن )

د  : آیة 207 سوره بقره  ( فداکاری حضرت علی ( ع) برای حفاظت از جان حضرت رسول اکرم ( ص)

26 – خصوصیات پیامبر اکرم ( صلی الله علیه و آله) در کدام آیه ذکر شده است ؟

الف : آیة 128 سوره توبه

ب :  آیة  6 سوره یونس

ج : آیة  124 سوره توبه

د :  الف و ج

27 – "  اگر نیکی می کنید به خودتان می کنید و اگر بدی می کنید بازهم به خودتان می کنید  ...  " . مضمون کدام آیه از سوره " اسراء " می باشد ؟

الف : آیة  1 سوره اسراء

ب :  آیة  46  سوره اسراء

ج :  آیة  7  سوره اسراء

د :  آیة  56   سوره اسراء

28 آية شریفه 27 سوره اسراء ،  چه کساني را برادران شياطين معرفي مي کند؟

الف : کساني که غيبت مي کنند

ب :  کساني که اسراف مي کنند

ج :   کساني که دروغ مي گويند

د :  کساني که نماز نمي خوانند

29 - طبق آية شریفه 45 سوره  مبارکه " عنکبوت "  چه چيزي انسان را از زشتي ها و اعمال بد باز مي دارد؟

الف : نماز

ب :  جهاد

ج  :   انفاق

د :   تفکر

30 -  با در نظر گرفتن آیة شریفه 71 سورة  توبه ، به چه دلیل و انگیزه ای مومنان باید یکدیگر را امر به معروف و نهی از منکر کنند ؟

الف :  قوم و نژاد

ب  : دوستی و ولایت مومنان نسبت به یکدیگر

ج  :  نسب و خویشاوندی

د  :   علم و فضلیت

دریافت پاسخنامه مسابقه بزرگ قرآنی