مسابقه فجر چهل و من عاشق پرچمم

نام برنامه : مسابقه فجر چهل و من عاشق پرچمم
 • مجید فیروزه
 • طاها عباسی
 • مجید رجبی
 • ملینا عفتی
 • سعید اتحادی
 • سلمان نوروزی
 • حسن محمد زاده
 • سید کریم موسوی پارسا
 • بنیامین روشنی
 • روح الله امانی
 • گل محمد مقدسی
 • امیر طاها قادری

 

توضیحات :

برندگان  "مسابقه عکس فجر چهل و من عاشق پرچمم "در حوزه مجازی سازمان صدا و سیما برای دریافت جایزه به روابط عمومی صدا و سیما خراسان شمالی مراجعه نمایند.