سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۱ مهر ۱۴۰۰

مسابقه ماه برکت ،سوال روز دوازدهم - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

مسابقه ماه برکت ،سوال روز دوازدهم

دانلود

مسابقه ماه برکت ،سوال روز دوازدهم

کدام عمل بنا به فرموده امام صادق ع از کارهای نیک ماندگار است ؟