سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۴ مهر ۱۴۰۰

مسابقه ماه برکت ،سوال روز چهاردهم - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

مسابقه ماه برکت ،سوال روز چهاردهم

دانلود

 

مسابقه ماه برکت ،سوال روز چهاردهم

 

دو مورد از برکات نماز را که د رقبر برای نمازگرار خواهد بود بیان کنید