سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۳ تیر ۱۴۰۰

مسابقه ماه برکت ،سوال روز یازدهم - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

مسابقه ماه برکت ،سوال روز یازدهم

مسابقه ماه برکت ،سوال روز یازدهم
اموالی که زکات به آنها تعلق می گیرد را نام ببرید ؟