Skip to Content

مسابقه پینگ پنگ و دارت همکاران آقا مرکز ویژه دفاع مقدس

به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس مسابقات دارت و پینگ پنگ ویژه آقایان مرکز برگزار گردید