مستندتصویر یک خاطره

این برنامه به معرفی دستگاه جواز (دستگاه روغن گیری قدیمی) پرداخته که عوامل این برنامه باتلاش در بازسازی این دستگاه سعی بر انتقال اطلاعات آموزشی راجب دستگاه و خاطرات جوازبانان قدیمی نوده وچناران داشته اند.

Loading the player...
سال تولید: 1396
عوامل تولید:

نویسنده، تهیه کننده و کارگردان: سجاد اسدی

نور و تصویر: احسان توکلی

صدابردار: علی گریوانی

تدوین: سجاد اسدی