سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

مستند خدمت رسانی پایگاه مقاومت بسیج شهید نصرانی - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

مستند خدمت رسانی پایگاه مقاومت بسیج شهید نصرانی

دانلود

مستند خدمت رسانی پایگاه مقاومت بسیج شهید نصرانی روستای زرد مانه و سملقان