مستند رادیویی کمی نور

این برنامه به بررسی مشکلات نابینایان روستای چهاربرج اسفراین میپردازد

Loading the player...
عوامل تولید:

 تهیه کننده : فرشاد متقی

گوینده : جواد اسکندری

گزارشگر : علی اکبر رضوانی

نویسنده : مریم طبری

تاریخ تولید: 1396