رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۲ خرداد ۱۳۹۸

مستند گزارشی جانبازان تا جان در بدن دارند به پای انقلاب هستند - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

مستند گزارشی جانبازان تا جان در بدن دارند به پای انقلاب هستند

دانلود

جنگ 8ساله تحمیلی عراق با ایران شاید متفاوت ترین جنگ دوران معاصر باشد ، جنگی که در آن مردمانی با دستان خالی در مقابل لشکرهای زرهی و تا دندان مسلحی که از تمام دنیا تجهیز شده بودند ایستادگی کردند.
برات ایمنی از جانبازان 70 درصد خراسان شمالی است  که در سال 1366 و در سن 18 سالگی به این درجه نائل شد .