Skip to Content

مشاوره سوگ

شناسه : 209280915
Loading the player...

دانلود

 

مشاوره سوگ "راهنمای برنامه‌ریزی تمرین در منزل" تالیف فیل ریچ با ترجمه دکتر بدری سادات بهرامی و هورا رهبری می بااشد . این کتاب در 312 صفحه توسط انتشارات دانژه به سال 1389 به زیور طبع آراسته گردیده است.

نه زندگی بی‌تلخی داغ و سوگ میسر است و نه ماندن در سوگ، موافق زندگی. به هر حال هم برای سوگواری و داغدیدگان و هم برای اطرافیان و حامیان داغ‌دیده و هم برای مشاوران دانستن و عمل كردن به روش‌ها و شیوه‌های مواجه با سوگ ضروری است. كتاب حاضر بر اساس چنین هدفی نگاشته شده است. این كتاب، راهنمای برنامه‌ریزی تمرین در منزل است. از جمله این تمرین‌ها می‌توان به تمرین‌هایی برای خو گرفتن، سازگاری، و بیان نفس متمركز اشاره كرد. این تمرین‌ها به درمان‌جویان كمك می‌كند تا بتوانند فقدان پیش‌آمده را بررسی كنند و درباره آن گفت‌وگو نمایند و بدین‌ترتیب، احساسات و تغییراتی را كه پیامد مرگ فرد محبوبشان است بپذیرند و با آنها سازگار شوند. كتاب حاضر در چهارده بخش تدوين شده كه پس از شرح مراحل داغديدگي، انطباق و سازگاري، پذيرش و حمايت، شناخت احساسات، مواجهه با احساسات و... را مورد بررسي قرار مي دهد.