مشق صداقت

هدف این برنامه شناساندن و تبیین ویژگی‏های دوران امامت امام صادق (ع)، بررسی وضعیت دوران علمی و فرهنگی امام ، ترویج و تقویت خصلت زیبای صداقت، راستگویی،درستکاری، آثار و برکات صداقت  در زندگی و جامعه،آشنای با سیره و روش امام و...می باشد.

در این ویژه برنامه با استفاده از کلام گوینده و مجری،کار شناس مذهبی و روانشناس ، گزارشهای مردمی از مساجد و محافل ، ارتباط با مشهد مقدس و اماکن مذهبی ، مداحی ، پخش تلفن و پیامکهای مردمی، معرفی کتاب، دیدگاه اهل سنت درباره امام صادق و... سعی می شود تا به ترویج و تقویت خصلت زیبای  صداقت و راستگویی  از دید گاه امام(ع) و نقش الگویی آن حضرت و همچنین به تربیت شاگردان امام صادق ، علت نامگذاری مکتب تشییع  به نام امام صادق (ع) و...پرداخته شود.

«مشق صداقت» به تهیه‏کنندگی زهرا تیمورزاده وگویندگی غلامعلی غلامی روز دوشنبه 18تیر مصادف باسالروز شهادت رئیس مذهب جعفری ساعت 10 به مدت 90 دقیقه از صدای اترک به صورت زنده روی امواج می رود.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده:تیمورزاده
گزارشگر: آهی

تاریخ تولید: 13697