سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

معرفی فعالیت واحد فرستنده های تلویزیونی شبکه اترک - محتوای نمایش فنی

 

 

معرفی فعالیت واحد فرستنده های تلویزیونی شبکه اترک

دانلود

فرستنده های تلویزیونی شبکه اترک هم اکنون متشکل از مدیریت واحد و ۱۶ نفر نیروی متخصص و کارآزموده شامل ۴ نفر نیروی مستقر در شیفت ایستگاه تلویزیونی آخرداغ ، دو نفر نیروی رله بان در مناطق رازوجرگلان و گرمه و جاجرم و ۱۰ نفر نیرو در قالب تیمهای فنی مهندسی که مأموریتهای مربوط به نصب ، راه اندازی ، نگهداری وتعمیر ایستگاههای سطح استان را انجام می دهند .

اهم وظایف محوله این واحد شامل :

  1. دریافت سیگنال ورودی از طریق ماهواره و یا سیگنال رسانی زمینی و تقویت و پخش در نقاط مختلف استان از طریق فرستنده ها و تجهیزات فنی مرتبط .
  2. نصب و راه اندازی فرستنده و تجهیزات فنی در نقاط مختلف استان به جهت تکمیل و توسعه پوشش رادیوتلویزیونی.
  3. نگهداری و تعمیر ایستگاهها و تجهیزات فنی و رفع نقص و اختلالات برنامه های دریافتی در سطح استان .

لازم به توضیح است درحال حاضر پوشش سطح استان ازطریق ۲۵۵ ایستگاه فعال رادیوتلویزیونی شامل یک ایستگاه پرقدرت، پنج ایستگاه متوسط قدرت و حدود ۲۵۰ ایستگاه کم قدرت در نقاط مختلف استان پراکنده هستند ؛ تأمین می شود .


 پربیننده های فنی