سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۱ مهر ۱۴۰۰

معرفی فعالیت واحد فرستنده های رادیویی شبکه اترک - محتوای نمایش فنی

 

 

معرفی فعالیت واحد فرستنده های رادیویی شبکه اترک

دانلود

سایت فرستنده رادیوئی حضرت قائم مسئولیت پخش برنامه های رادیویی استان از طریق موج AM را در دو بخش رادیو استانی با فرکانس ۸۷۳ KHz و رادیو سراسری با فرکانس ۱۱۳۴ KHz را به عهده دارد .

با راه انداری این سایت حدود ۹۶ درصد مردم استان تحت پوشش رادیواستانی AM و ۸۵ درصد تحت پوشش رادیو سراسری AM قرار گرفته و از نعمت شنیدن برنامه های رادیوئی این دو شبکه بهره مند شدند . 



پربیننده های فنی