سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

معرفی مدیر کل - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی مدیر کل

معرفی مدیر کل


 

نام و نام خانوادگی : احمد مهدوی

تاریخ انتصاب: 20/7/90

شماره تماس مستقیم : 2260004 - 0584

فکس: 2252132 - 0584آدرس پست الکترونیک : kh-shomali@irib.ir