Skip to Content

مقاوم سازی 37هزار مسکن روستایی در خراسان شمالی

مقاوم سازی 37هزار مسکن روستایی در خراسان شمالی

مقاوم سازی 37هزار مسکن روستایی در خراسان شمالی

معاون مسکن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان شمالی گفت: 47 هزار مسکن فرسوده روستایی در این استان برای دریافت تسهیلات مقاوم سازی به بانک ها معرفی شدند که از این تعدادتا کنون عملیات مقاوم سازی37 هزار واحد پایان یافت.

روحانی میزان تسهیلات مقاوم سازی واحد های روستایی را 15 میلیون تومان با کارمزد 5 درصد اعلام کرد و افزود: امسال نیز این تسهیلات به بیش از 3هزارمتقاضی پرداخت شد.

وی با اشاره به نامحدود بودن اعطاء تسهیلات مقاوم سازی، از روستاییان خواست برای تشکیل پرونده و معرفی به بانک های عامل به ادارات بنیاد مسکن مراجعه کنند.خراسان شمالی 855روستا دارد که نیمی از جمعیت 900هزارنفری این استان در روستاها ساکن هستند.

منبع : واحد مرکزی خبر