سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

ملت پایدار - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

ملت پایدار

دانلود

ملت پایدار

افغانستان کشور برادر ماست

هبر انقلاب: افغانستان، برادر همزبان همدین و هم فرهنگ ماست. مصیبتهای افغانستان انسان را به شدت متأثر میکند. اینها کار آمریکاست. این سختی‌هایی هم که میکشند، این حوادثی که دارد پیش می‌آید پی‌درپی، این حادثه‌ی روز پنجشنبه، این کشتارها، همه‌اش کار آمریکاست/ ما طرفدار ملت افغانستان هستیم. دولتها می آیند و می‌روند. آنکه باقی می‌ماند، ملت افغانستان هستند. و نوع رابطه ما با دولتها بستگی دارد به نوع رابطه آنها با ما.