ممد نبودی ببینی

Loading the player...
مدت: 5:38
خواننده: کویتی پور
نام اثر: ممد نبودی ببینی
آهنگساز: کویتی پور
تنظیم کننده: کویتی پور
شاعر: جواد عزیزی
موضوع: به یاد "شهید محمد جهان آرا" در خصوص ازادسازی خرمشهر