Skip to Content

منطقه گیفان

شناسه : 54773992
Loading the player...

 منطقه گیفان 

 

دهستان گيفان با مساحت836 کيلومتر مربع و 23 روستا جمعيتي بيش از 13 هزار نفر را در خود جاي داده است. مرکز اين دهستان، روستاي گيفان است که در 86 کيلومتري شمال بجنورد واقع شده است. بيشتر روستاهاي اين دهستان در حاشيه خط مرزي ايران و ترکمنستان قرار دارد. 13 روستا از 23 روستاي اين دهستان از لحاظ فرهنگي هم سنخ و حتي منشاء جمعيتي آن ها همان روستاي گيفان است که به زبان تاتي صحبت مي کنند

 

گیفان در جنوب کوی میسی نو وشمال کوی محمد رحیم داخل دره ای کوچک قرار دارد هر چند آنجا شهر نشد اما از قدمت منحصر به فردی  برخوردار است. آب آشامیدنیش از چشمه هاست . عمده محصولات ان بادام .گردو. آلوچه. روغن حیوانی .وپنیر وپیله .جو و گندم است. مردمان کشاورز دامدار و زبانشان تاتی است هنوز هم جلگه تابعه گیفان را تاتستان می خوانند .

از قول بزرگان (رز و گیو) دو برادر بودند. رز بنیان گذار راز و گیو بنیان گذار گیفان است چون گیو جوان مرگ شد جمله (گیوفان ) یعنی گیو نابود شده بر سر زبانها باقی ماند . هر چند مردم راز زبان خود را جدا از زبان دیگر تاتها خصوصا گیفانی ها می دانند اما چنانکه مشاهده شد ه شد غیر از جملاتی چند فرقی با هم ندارند . تات همان تات است و کرد هم کرد است . چنانکه اظهار شد قدیمها یک بار در اثر خشک شدن چشمه گیفان بکلی خراب شد مردمانش هر کدام راه دیاری پیشگر فتند از این قضایا چند سالی گذ شت روزی زنی کرد زبان از روستای زیدر می آمد متوجه شد آب چشمه گیفان جاری شده مردم آگاهی یافتندآمدند ویرانه های کهن را باز سازی نمودند زندگی از سر گرفتند این چشمه هنوز هم بنام چشمه (خالتی زیدر ) خاله زیدری می خوانند

انچنان که بزرگان نقل کرده اند جد اعلای ما مظفر نام 550 سال قبل در تبریز زندگی می کردند با ارامنه آنجا در گیری پیدا می کنند پس از زد و خورد همرا ه کشت و گشتار فراوان بنا چار از تبریز راه این دیار را پیش کرفتند آن زمان از بنای گیفان پنجاه سال می

گذ شت با این حساب گیفان ششصد سال تاریخ بنا دارد در اطراف غیر از اینجا هیچ روستای وجود نداشت .امروزه به غیر از تاتی چند طایفه دیگر در گیفان سکونت دارند