مهارت

مسابقه مهارت روزهای یک شنبه از ساعت 12:30 الی 13 به مدت 30 دقیقه پخش می شود .

هدف از برگزاری این مسابقه در رادیو اترک آشنایی هم استانیها با مشاغل و معرفی فعالیتهای مختلف حرفه ای است.

این مسابقه رادیویی از سه بخش تشکیل شده است: به این ترتیب که در ابتدای مسابقه از هر شرکت کننده سه سوال پرسیده می شود و هر که امتیاز بیشتری داشته باشد در مرحله دوم تعیین کننده است که سوالات از چه کسی پرسیده شود ، در مرحله دوم هفت یا هشت سوال پرسیده می شود و در ضمن پاسخ نادرست امتیاز منفی هم خواهد داشت و در انتهای مرحله دوم یکی از شرکت کنندگان از دور مسابقه حذف می شود .

در بخش سوم مسابقه مهیج مهارت، زمان و سرعت عمل شرکت کنندگان تعیین کننده خواهد بود به این صورت که به هر نفر یک دقیقه زمان اختصاص می یابد و سرعت عمل و اطلاعات عمومی بالا موجب برنده شدن خواهد شد در نهایت امتیازات شرکت کنندگان در سه مرحله مسابقه جمع بندی می شود و افراد برنده مشخص خواهند شد .

در پایان به نفر اول هدایای نفیسی اهدا می شود .

 

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : خیرالنساء احمدی

مجری کارشناس : بهزاد عزیزی

صدا بردار: محسن مهربد

تاریخ تولید: 94/1/15