جهش تولید | شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹

مهمان نوازی در بین اقوام ترکمن - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

مهمان نوازی در بین اقوام ترکمن

دانلود

مهمان نوازی در بین اقوام ترکمن خراسان شمالی زبان زده خاص و عام هست . گزارشگر برنامه سلام آبادی اینبار سری به اقوام ترکمن مزار لق زده