سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

مهندس شریفی مدیر پشتیبانی فنی صدا و سیمای خراسان شمالی شد - محتوای نمایش فنی

 

 

مهندس شریفی مدیر پشتیبانی فنی صدا و سیمای خراسان شمالی شد

مهندس شریفی مدیر پشتیبانی فنی صدا و سیمای خراسان شمالی شد

با حکم مدیرکل صدا و سیمای خراسان شمالی مهندس شریفی به عنوان سکاندار واحد پشتیبانی فنی صدا و سیمای خراسان شمالی منصوب شد

پیش از این مهندس عصمتی مدیریت این واحد را بر عهدهپربیننده های فنی