موج ورزش

هدف  برنامه :

 ایجاد انگیزه برای ورزش کردن و داشتن جامعه ای بانشاط و اطلاع رسانی و ایجاد امید و آگاهی

موضوع اصلی برنامه :

تشویق به ورزش- اطلاع رسانی _ گفتگو با ورزشکاران و مسئولان ورزشی            

موضوعات فرعی برنامه :

1- روزنامه ها

2- آداب ورزش

3- اطلاعات ورزشی

 

 

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: یاسر ولیزاده

گوینده: آرش ضرغامی

گزارشگر: عرفان جاودان

تاریخ تولید: 1397