سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۴ مهر ۱۴۰۰

موشن گرافیک 6+13 ،هویت هر شهر و دیاری - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

موشن گرافیک 6+13 ،هویت هر شهر و دیاری

دانلود

هویت هر شهر و دیاری با ساختار فرهنگی اهالی و اون شهر گره خورده

بارها شده از تخریب بنای قدیمی یک بنای قدیمی دلخور شدیم یا دیوارنگاره های عجیب شهر ناراحت شدیم این اتفاقات از اونجایی برای ما مهمه که به هویت ما بر می گرده

توجه به بافت تاریخی فرهنگی و اجتماعی هر شهر و برنامه ریری برای شیوه مدیریت متناسب با اون باید دستور کار اصلی هر شورایی باشه

یکی از مهم ترین وظایفی که قانون برای شورای شهر و شهرداری ها در نظر گرفته حفظ میراث فرهنگی و بافتهای شهری  تاریخی است تا اونجایی که در تخصیص بودجه عمرانی شهر مدیران مکلف هستن این موضوع رو در اولویت قرار بدن